APLICACIONS VIÀRIES DE LA FUSTA SA

  • Equip Tècnic Santandreu


AVF

Aplicacions Viàries de la Fusta

 

avf

Equip Tècnic Santandreu

OFICINES TÉCNIQUES D'ENGINYERIA I ARQUITECTURA

El grup Equip Tècnic Santandreu (ETS) centra la seva activitat en tres àrees: projectes d'arquitectura i enginyeria, promocions immobiliàries i explotació d'instal·lacions de medi ambient.

La seva principal activat és la construcció general d'edificis i obres singulars de enginyeria civil (ponts, túnels..) - construcció completa, reparació, conservació de edificacions.